Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Trả lời đơn thư của công dân

Không để khiếu nại, tố cáo ảnh hưởng đến Đại hội Đảng

Đăng ngày 06-05-2015 14:10
753 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Năm 2015 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, nhất là Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng. Dự báo tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân có thể có diễn biến phức tạp.

LTT - Theo Thanhtra.com.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH