Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Trả lời đơn thư của công dân

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn tại buổi đối thoại với hộ gia đình bà Lê Thị Lan, thôn Sinh Cờ, xã Sơn Châu.

Đăng ngày 24-10-2013 14:16
971 Lượt xem
Xem cỡ chữ

(ThanhtraHatinh) - Ngày 25/9/2013, Văn phòng UBND huyện Hương Sơn đã ban hành Thông báo số 115/TB-UBND về Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn tại buổi đối thoại với hộ gia đình bà Lê Thị Lan, thôn Sinh Cờ, xã Sơn Châu.


BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH