Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Trả lời đơn thư của công dân

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai của bà Hoàng Thị Thủy ở xóm Tùng Quang, xã Hương Quang, huyện Vũ Quang

Đăng ngày 24-02-2016 14:08
948 Lượt xem
Xem cỡ chữ

(Thanhtrahatinh) - Bà Hoàng Thị Thủy ở xóm Tùng Quang, xã Hương Quang, huyện Vũ Quang có đơn gửi UBND tỉnh khiếu nại việc:

Võ Thị Hoa - phòng nghiệp vụ 1, thanh tra tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH