Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Trả lời đơn thư của công dân

Cần phải xử lý nghiêm đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm Luật Khiếu nại

Đăng ngày 06-06-2013 14:37
1168 Lượt xem
Xem cỡ chữ

(ThanhtraHatinh) - Để tăng cường Pháp chế XHCN nói chung và Luật khiếu nại nói riêng thì các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền không chỉ tập trung hướng các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại của công dân phải tuân thủ các quy định của pháp luật mà cần phải hướng dẫn công dân khi Khiếu nại phải tuân thủ một cách triệt để các quy định của Luật. Thông thường, thông qua hoạt động quản lý Nhà nước về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại và Thanh tra trách nhiệm để các cơ quan có thẩm quyền xử lý các sai phạm trong việc thực hiện Luật Khiếu nại của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức trong việc thiếu trách nhiệm thực hiện pháp luật về Lkhieeus nại. Nhưng những hành vi vi phạm Luật Khiếu nại (Điều 6 Luật Khiếu nại 2011 quy định các hành vi bị nghiêm cẩm, trong đó Khoản 5 quy định cẩm: Cố tình khiếu nại sai sự thật), trong thực tế đối với cá, tổ chức, cá nhân (người khiếu nại) thì chưa được áp dụng, xử lý đúng mức. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến khiếu nại kéo dài, gây mất ổn định tình hình chính trị cho nhiều địa phương, đơn vị. Vụ việc bà Đinh Thị Dinh, ở khối 2, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh là một ví dụ minh chứng. Khiếu nại sai sự thật

Lê Văn Cường Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH