Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Công bố kết quả giải quyết KNTC

Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Lan ở Khối phố Tây Yên, phường Văn Yên.

Đăng ngày 24-10-2013 15:30
929 Lượt xem
Xem cỡ chữ

(ThanhtraHatinh) - Ngày 27/9/2013 Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 1417/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của bà Nguyễn Thị Lan ở Khối phố Tây Yên, phường Văn Yên, thành phố Hà Tĩnh, nội dung vụ việc như sau:

Võ Thị Hoa - phòng nghiệp vụ 1, thanh tra tỉnh

Cùng chuyên mục
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH