Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Đăng ngày 02-06-2021 09:58
1249 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 25/5/2021 của UBND tỉnh về việc tổ chức phong trào thi đua thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong toàn ngành

Tổ CNTT - Thanh tra tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH