Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Phòng, chống tham nhũng

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả việc thu hồi tài sản thất thoát do tham nhũng, tiêu cực

Đăng ngày 16-09-2022 09:39
25 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) có sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động trong phòng ngừa, xử lý hành vi tham nhũng. Tuy nhiên, việc thu hồi tài sản bị thất thoát do tham nhũng, tiêu cực vẫn là một trong những hạn chế trong công tác PCTN của nước ta hiện nay. Vì vậy, cần phối hợp và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác này.

Tổ CNTT - theo thanhtravietnam.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH