Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Trả lời đơn thư của công dân

UBND huyện Hương Khê trả lời kiến nghị của ông Lưu Ngọc Hà, ở xã Hương Đô.

Đăng ngày 30-08-2012 14:53
766 Lượt xem
Xem cỡ chữ

(ThanhtraHatinh) - Ông Lưu Ngọc Hà, có đơn gửi Thanh tra tỉnh kiến nghị việc đòi lại đất của cố can ông để lại tại xóm 5, xã Hương Đô, huyện Hương Khê. Sau khi nghiên cứu đơn, nhận thấy đơn đang thuộc thẩm quyền của UBND Huyện Hương Khê, bộ phận tiếp dân thuộc phòng nghiệp vụ I, Thanh tra tỉnh đã có văn bản số 03/HD-NVI ngày 25/7/2012 hướng dẫn ông làm đơn khiếu nại gửi UBND huyện Hương Khê để được giải quyết theo đúng quy định của Pháp Luật.

Phan Quang Cương Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH