Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Trả lời đơn thư của công dân

UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo Sở Nội vụ, Sở Nông nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND huyện Can Lộc giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Thanh Liễu, ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc.

Đăng ngày 08-10-2012 14:45
617 Lượt xem
Xem cỡ chữ

(ThanhtraHatinh) - Bà Nguyễn Thị Thanh Liễu, ở khối 12, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, có đơn khiếu nại, với nội dung: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải thể Trung tâm giống chăn nuôi tỉnh và chuyển giao Trạm giống chăn nuôi về UBND huyện Can Lộc quản lý; bản thân bà thuộc biên chế Nhà nước từ năm 1985 nay chuyển sang chế độ Hợp đồng lao động nên bị thiệt thòi về quyền lợi.

Trịnh Công Minh - Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH