Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Trả lời đơn thư của công dân

Sở Nội vụ trả lời đơn khiếu nại của bà Phan Thị Thúy Hằng

Đăng ngày 21-09-2012 14:46
857 Lượt xem
Xem cỡ chữ

(ThanhtraHatinh) - Bà Phan Thị Thúy Hằng, ở khối 6, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh có đơn gửi UBND tỉnh khiếu nại Quyết định số 276/QĐ/PT-TH ngày 26/7/2012 của Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hà Tĩnh về việc điều động viên chức đối với bà từ Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố Hà Tĩnh đến nhận công tác tại Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Can Lộc, không nhất trí với Công văn số 292/PTTH ngày 06/8/2012 của Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh về việc trả lời đơn của bà.

Nguyễn Xuân Luật Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH