Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Quy trình nghiệp vụ tiếp dân và xử lý đơn thư

Thanh tra tỉnh tổ chức tập huấn về Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân

Đăng ngày 01-06-2018 14:48
380 Lượt xem
Xem cỡ chữ

(Thanhtrahatinh) - Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về khiếu nại, tố cáo và nội dung đầu ra 3.4 thuộc dự án “Hỗ trợ quản lý địa phương trách nhiệm giải trình, đáp ứng được tại tỉnh Hà Tĩnh” theo Chương trình dự án ký kết giữa Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Hà Tĩnh, trong 02 ngày 30 và 31/5/2018, Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh tổ chức khóa tập huấn “Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân” cho các cán bộ, công chức thuộc UBND thành phố Hà Tĩnh và các phường, xã trên địa bàn.

Tin & ảnh: Trương Hoài Nam

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH