Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Quy trình nghiệp vụ tiếp dân và xử lý đơn thư

UBND tỉnh ban hành quy trình giải quyết khiếu nại hành chính trong bồi thường hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất thực hiện các công, dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Đăng ngày 19-02-2015 14:53
627 Lượt xem
Xem cỡ chữ

(Thanhtrahatinh) - Ngày 22/12/2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 91/2014/QĐ-UBND về việc ban hành quy trình giải quyết khiếu nại hành chính trong bồi thường hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất thực hiện các công, dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Trịnh Công Minh – Thanh tra tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH