Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Quy trình nghiệp vụ tiếp dân và xử lý đơn thư

Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà phối hợp với Thanh tra tỉnh triển khai thành công Hội nghị tập huấn Luật Tiếp công dân và Kỹ năng giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đăng ngày 11-05-2014 14:56
275 Lượt xem
Xem cỡ chữ

(ThanhtraHatinh) - Thực hiện kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014, ngày 09/5/2014, Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà phối hợp với Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Tiếp công dân và Kỹ năng giải quyết khiếu nại, tố cáo theo Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo năm 2011.

Trịnh Công Minh – Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH