Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Quy trình nghiệp vụ tiếp dân và xử lý đơn thư

Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc phối hợp với Thanh tra tỉnh triển khai thành công Hội nghị tập huấn Luật Tiếp công dân và quy trình giải quyết khiếu nại, quy trình giải quyết tố cáo theo Thông tư 06 và Thông tư 07 của Thanh tra Chính phủ .

Đăng ngày 19-08-2014 14:54
242 Lượt xem
Xem cỡ chữ

(ThanhtraHatinh) - Thực hiện kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014, sáng 18/8/2014, Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc phối hợp với Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Tiếp công dân và các Thông tư của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn về quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Trịnh Công Minh – Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH