Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Quy trình nghiệp vụ tiếp dân và xử lý đơn thư

Quản lý công tác tiếp dân ở địa phương - Vấn đề cần được tăng cường quản lý và quy định cụ thể

Đăng ngày 30-05-2016 14:50
300 Lượt xem
Xem cỡ chữ

(ThanhtraHatinh) - Quản lý công tác tiếp công dân ở địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) là vấn đề không mới. Nhưng từ khi Luật Tiếp công dân và Nghị định thi hành luật được ban hành và có hiệu lực thi hành, chưa được quy định cho cơ quan chuyên môn nào ở địa phương, gây trở ngại cho công tác tổng hợp tình hình, hướng dẫn nghiệp vụ và chỉ đạo công tác. Khoảng trống và khó khăn này cần được khắc phục càng sớm càng tốt để nề nếp hóa công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về khiếu nại tố cáo.

Thái Sinh - Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH