Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Quy trình nghiệp vụ tiếp dân và xử lý đơn thư

Làm tốt công tác đối thoại với người dân để góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại ở cơ sở

Đăng ngày 18-07-2016 14:49
1092 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Việc tổ chức đối thoại giữa người giải quyết khiếu nại và người khiếu nại không chỉ là thực thi luật, mà còn mang lại hiệu quả thiết thực, có thêm cơ sở giải quyết xác đáng vụ việc KN, giải tỏa bức xúc của người dân, góp phần ổn định an ninh trật tự xã hội. Giải quyết tốt khiếu nại của người dân góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh" " Nhà nước của dân, do dân và vì dân".

LTT - Theo ThanhtraVietnam.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH