Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Trả lời đơn thư của công dân

Uỷ ban nhân dân huyện Can Lộc tổ chức đối thoại với các hộ dân, ở thị trấn Nghèn

Đăng ngày 29-10-2012 14:40
844 Lượt xem
Xem cỡ chữ

(ThanhtraHatinh) - Chiều ngày 26/10/2012, tại Trụ sở UBND thị trấn Nghèn, UBND huyện Can Lộc đã tổ chức đối thoại với 07 hộ dân có khiếu nại về bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng Khu Du lịch sinh thái Sông Nghèn, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc.

Nguyễn Xuân Luật - Thanh tra tỉnh Hà Tĩn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH