Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

26 thủ tục hành chính mới lĩnh vực phòng cháy chữa cháy

Đăng ngày 13-06-2021 10:08
936 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 2974/QĐ-BCA-C07 ngày 04/5/2021 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ những thủ tục trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

Tổ CNTT - Thanh tra tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH