Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Quy định mới về tiếp công dân của Bộ Công an

Đăng ngày 26-11-2021 20:33
3889 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Bộ Công an mới đây đã quy định các hình thức tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong Công an nhân dân gồm: tiếp công dân thường xuyên, tiếp công dân định kỳ và tiếp công dân đột xuất. Trong đó, Trưởng Công an cấp xã định kỳ tiếp công dân mỗi tuần ít nhất một ngày. Thanh tra Công an tiếp công dân thường xuyên

Tổ CNTT - Theo thanhtravietnam.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH