Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Thanh tra Tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tập huấn Luật thanh tra năm 2022

Đăng ngày 16-11-2023 15:23
87 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Sáng ngày 16/11/2023, Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị hướng dẫn thực hiện Luật Thanh tra năm 2022 và Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 cho toàn thể cán bộ công chức thanh tra các sở, ngành, địa phương trên địa bàn toàn tỉnh Hà Tĩnh.

Anh Tuấn - Phòng Nghiệp vụ 2

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH