Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Thanh tra tỉnh tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Đăng ngày 30-10-2023 23:11
76 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Sáng ngày 27/10/2023, Thanh tra tỉnh phối hợp với UBND huyện Nghi Xuân tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Anh Tuấn - Phòng Nghiệp vụ 2

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH