Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Thẩm quyền xử phạt vi phạm trong lĩnh vực thống kê của thanh tra viên

Đăng ngày 22-11-2021 20:34
393 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Từ 1/1/2022, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê của thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành đang thi hành công vụ thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ được Chính phủ phân công thực hiện các chỉ tiêu thống kê quốc gia sẽ có sự điều chỉnh theo Nghị định 100/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê.

Tổ CNTT - Theo thanhtravietnam.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH