Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Thanh tra tỉnh tập huấn Luật phòng chống tham nhũng năm 2018, Luật Thanh tra năm 2022 và Nghị định hướng dẫn liên quan

Đăng ngày 27-10-2023 22:26
127 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 25/10/2023, Tại Hội trường lớn, Trung tâm Hành chính huyện Kỳ Anh. Thanh tra tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh vừa tổ chức tập huấn về Luật phòng, chống tham nhũng, kiểm soát tài sản, thu nhập; Luật thanh tra và Nghị định số 43 thi hành Luật thanh tra 2022.

Anh Tuấn - Phòng Nghiệp vụ 2

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH