Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan thanh tra: Không được sử dụng mạng xã hội trong giờ làm việc

Đăng ngày 10-05-2021 21:01
45 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Đó là quy định tại Điều 5, Thông tư 01/2021/TT-TTCP do Thanh tra Chính phủ ban hành có hiệu lực từ 1/5/2021 mà mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan thanh tra cũng như cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân tại Trụ sở, địa điểm tiếp công dân cần chú ý thực hiện.

Tổ CNTT - Theo thanhtravietnam.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH