Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Quy trình giải quyết KNTC

Công tác giải quyết Khiếu nại, tố cáo và vai trò của công tác Tư pháp - Hộ tịch.

Đăng ngày 29-11-2012 15:57
2477 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thời gian gần đây, tình hình khiếu nại, tố cáo đang diễn ra bức xúc, gay gắt ở nhiều nơi, biểu hiện rõ nhất là số đoàn đông người tăng mạnh, thái độ khiếu kiện thiếu kiềm chế, đơn thư gửi tràn lan..., có lúc, có nơi trở thành đặc biệt phức tạp, đặc biệt gay gắt. Qua theo dõi cho thấy, phần lớn khiếu nại, tố cáo đều nảy sinh từ xã, phường, thị trấn - cơ quan quản lý toàn diện kinh tế - xã hội ở cơ sở. Những khiếu nại, tố cáo này đòi hỏi phải được giải quyết kịp thời, chính xác, khách quan trên cơ sở quy định của pháp luật và cơ quan có thẩm quyền giải quyết ngay từ đầu và từ gốc rễ của vấn đề này chính là Uỷ ban nhân dân cấp xã, trong đó có vai trò, trách nhiệm tham mưu rất lớn của công chức Tư pháp - Hộ tịch.

Nguyễn Thắng Lợi Trinh Công Minh (Thanh tra tỉnh sưu tầm)

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH