Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Quy trình giải quyết KNTC

Vui tết không quên nhiệm vụ giải quyết khiếu nại tố cáo

Đăng ngày 10-02-2018 15:41
292 Lượt xem
Xem cỡ chữ

(ThanhtraHatinh) Giải quyết khiếu nại tố cáo là nhiệm vụ quan trọng phục vụ công tác bầu cử Quôc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Thái Sinh - Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH