Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Quy trình giải quyết KNTC

Cần dự báo tình hình khiếu kiện của công dân

Đăng ngày 13-01-2016 15:42
356 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Đó là chỉ đạo của Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh tại hội nghị triển khai, quán triệt tới các đơn vị có liên quan để thực hiện thống nhất và hiệu quả công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, đảm bảo an ninh, trật tự phục hội Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

LTT - Theo Thanhtra.com.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH