Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Quy trình giải quyết KNTC

Quy định về hòa giải trong giải quyết tranh chấp về đất đai

Đăng ngày 12-04-2013 15:48
3244 Lượt xem
Xem cỡ chữ

(ThanhtraHatinh) - Tranh chấp đất đai thực chất là những mâu thuẫn, xung đột xảy ra giữa những người sử dụng đất với nhau do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan mà họ cho rằng, quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại. Trách nhiệm của Nhà nước trước nhân dân là phải giải quyết các mâu thuẫn đó một cách có lý, có tình và đúng pháp luật để bảo vệ những quyền lợi hợp pháp và truy cứu trách nhiệm đối với người vi phạm.

Trịnh Công Minh - Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH