Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Quy trình giải quyết KNTC

Cần quan tâm các điều kiện để loại trừ việc tiếp nhận, thụ lý giải quyết vụ việc khiếu nại không đủ điều kiện thụ lý giải quyết

Đăng ngày 04-04-2013 15:50
275 Lượt xem
Xem cỡ chữ

(ThanhtraHatinh) - Luật Khiếu nại được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11/11/2011 có hiệu lực từ ngày 01/7/2012 quy định các khiếu nại thuộc một trong các trường hợp không được thụ lý giải quyết:

Ngọc Huấn - Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH