Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Quy trình giải quyết KNTC

Thanh tra Hà Tĩnh, triển khai ứng dụng đề tài khoa học cấp tỉnh

Đăng ngày 19-03-2015 15:45
345 Lượt xem
Xem cỡ chữ

(Thanhtrahatinh) - Sáng ngày 17/3/2015 Thanh tra tỉnh tổ chức cuộc Hội nghị triển khai ứng dụng đề tài khoa học cấp tỉnh: "Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh"; đồng thời phổ biến, quán triệt, hướng dẫn thực hiện Qui trình giải quyết khiếu nại hành chính trong bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình, dự án và triển khai một số nhiệm vụ công tác thanh tra.

Trần Thị Thanh Nga - Thanh tra tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH