Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Quy trình giải quyết KNTC

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh thực hiện tốt chủ trương hướng về cơ sở trong giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đăng ngày 21-02-2018 15:40
349 Lượt xem
Xem cỡ chữ

(Thanhtrahatinh) -Thực hiện chỉ thị 21/2013/CT-UBND ngày 11/11/2013 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cấp cơ sở, trong những năm qua Thanh tra tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương trên toàn tỉnh tổ chức nhiều cuộc tập huấn pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hòa giải tranh chấp tại cơ sở với hàng nghìn lượt người tham gia với đối tượng: Lãnh đạo, các phòng chuyên môn sở, ngành; lãnh đạo, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; lãnh đạo và công chức chuyên môn cấp xã. Đặc biệt nhiều cuộc tập huấn mở rộng đến đối tượng là Trưởng thôn, Bí thư chi bộ ở các thôn, xóm, tổ dân phố.

Thừa Thông - Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH