Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Quy trình giải quyết KNTC

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu báo cáo kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng trong địa bàn toàn tỉnh

Đăng ngày 10-03-2013 15:52
232 Lượt xem
Xem cỡ chữ

(ThanhtraHatinh) - Thời gian qua, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tuy vậy, vẫn còn tình trạng một số vụ việc đã được giải quyết hết thẩm quyền, sau giải quyết đã tổ chức rà soát nhiều lần, có đủ cơ sở kết luận quyết định giải quyết đúng chính sách pháp luật, thấu tình đạt lý nhưng đối tượng lại tiếp tục gửi đơn vượt cấp đến các cơ quan của Đảng và Nhà nước ở Trung ương gây mất ổn định tình hình; một số vụ việc phức tạp, kéo dài ở một số huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh chưa được giải quyết dứt điểm

Anh Trúc - Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH