Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Quy trình giải quyết KNTC

Một số vấn đề cần lưu ý đối với việc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở.

Đăng ngày 18-09-2012 16:06
308 Lượt xem
Xem cỡ chữ

(ThanhtraHatinh) - Pháp lệnh tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở năm 1998, đã quy định cụ thể: hòa giải ở cơ sở được thực hiện thông qua hoạt động của của tổ hòa giải hoặc các tổ chức thích hợp khác của nhân dân ở thôn, xóm, bản ấp, tổ dân phố và các cụm dân cư khác, phù hợp với pháp luật và đạo đức xã hội và phong tục tập quán tốt đẹp của nhân dân. Nhà nước tạo điều kiện và khuyến khích hoạt đông hòa giải, các hình thức hòa giải ở cộng đồng dân cư (Điều 2). Điều 135 Luật đất đai năm 2003 quy định, nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai thông qua hòa giải cơ sở.

Nguyễn Đức Ngạn - Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH