Xem với cỡ chữ     In bài viết
Dự thảo Luật tố cáo (sửa đổi)

Thứ năm, 01/12/2016
Thực hiện Chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội khóa XIV và năm 2017, Thanh tra Chính phủ đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan hữu quan nghiên cứu xây dựng Dự án Luật tố cáo (sửa đổi).​

Kết quả hình ảnh cho luật tố cáo
 
Toàn văn Dự thảo Luật tố cáo (sửa đổi) có tại bản đính kèm:

LTT- Theo Thanhtra.gov.vn