Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Quản lý thuế đối với những giao dịch nào từ “lan đột biến”

Đăng ngày 29-03-2021 21:11
37 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Trong thời gian vừa qua, vấn đề liên quan đến “lan đột biến” đã và đang gây xôn xao dư luận. Ngành Thuế đã có những giải pháp, quy định và hướng dẫn, đôn đốc để quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh này.

Tổ CNTT - Theo thanhtravietnam.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH