Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Ban hành Quy chế mới về phản ánh, kiến nghị trên Cổng dịch vụ Quốc gia

Đăng ngày 15-10-2021 20:41
287 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia; hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân…

Tổ CNTT - Theo thanhtravietnam.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH