Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Ban hành quy tắc ứng xử trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN

Đăng ngày 17-03-2021 21:16
46 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông tư số 01/2021/TT-TTCP quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân.

Tổ CNTT - Theo thanhtravietnam.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH