Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Bộ LĐTBXH: Bổ sung quy định bảo vệ việc làm của người tố cáo

Đăng ngày 08-09-2021 20:43
106 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Đào Ngọc Dung vừa ký ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2020/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2020 hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo (TC) là người làm việc theo hợp đồng lao động.

Tổ CNTT - Theo thanhtravietnam.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH