Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Các khoản công đức phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích

Đăng ngày 21-06-2021 20:55
522 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Đây là tinh thần của Thông tư hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội đang được Bộ Tài chính dự thảo, lấy ý kiến.

Tổ CNTT - Theo thanhtravietnam.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH