Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Cắt giảm thủ tục kiểm tra chuyên ngành

Đăng ngày 22-04-2021 21:04
534 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Vừa qua, Bộ Công thương ban hành Quyết định 1182/QĐ-BCT về Danh mục các mặt hàng nhập khẩu thực hiện kiểm tra chuyên ngành (KTCN) thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương.

Tổ CNTT - Theo thanhtravietnam.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH