Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Chính phủ cho phép thành lập, quản lý, sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai ở Trung ương và địa phương

Đăng ngày 18-08-2021 20:46
96 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Kể từ ngày 15/9/2021, Nghị định số 78/2021/NĐ-CP (Nghị định 78) do Chính phủ mới ban hành sẽ chính thức có hiệu lực. Theo đó, Quỹ Phòng, chống thiên tai Trung ương và tại các địa phương sẽ được thành lập, quản lý, sử dụng theo quy định của Nghị định này.

Tổ CNTT - Theo thanhtravietnam.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH