Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Chưa thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức đang trong thời gian bị bị kiểm tra, thanh tra

Đăng ngày 27-05-2021 20:59
438 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Mới đây, Bộ Nội vụ vừa ban hành danh mục thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ này.

Tổ CNTT - Theo thanhtravietnam.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH