Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Diễn đàn thanh tra
Phân biệt phản ánh hành vi vi phạm pháp luật và tố cáo từ lý luận đến thực tiễn

Phân biệt phản ánh hành vi vi phạm pháp luật và tố cáo từ lý luận đến thực tiễn

21-05-2021
Thuật ngữ phản ánh, kiến nghị là hai thuật ngữ được sử dụng khá phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, cũng như các văn bản hành chính, văn bản quy phạm pháp luật. Trong hoạt động tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được sử dụng để xếp và phân loại thành...
Một số vấn đề Chính phủ điện tử trong phòng, chống tham nhũng và quản trị nhà nước

Một số vấn đề Chính phủ điện tử trong phòng, chống tham nhũng và quản trị nhà nước

21-05-2021
Trong thời đại toàn cầu hóa, sự tương tác và giao tiếp gần như không có giới hạn. Mỗi quốc gia đều nỗ lực đổi mới để cạnh tranh lành mạnh trên toàn cầu. Để đạt được mục tiêu này, chính phủ các nước phải chủ động giải quyết tất cả những tác nhân có thể cản trở mục tiêu này, đó là: gánh nặng hành...
Một số giải pháp tổ chức thực hiện nhằm nâng cao vai trò của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Một số giải pháp tổ chức thực hiện nhằm nâng cao vai trò của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

21-05-2021
Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và giám sát thực hiện. Thời gian qua, Đảng đã ban hành một số văn bản nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, của cấp ủy đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong đó...
Xử lý kiến nghị, phản ánh của người dân góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước

Xử lý kiến nghị, phản ánh của người dân góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước

21-05-2021
Kiến nghị, phản ánh là những phương thức chuyển tải thông điệp đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những hiện tượng không bình thường trong đời sống xã hội, với mong muốn các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét và xử lý, khắc phục.
Vai trò của cơ quan thanh tra trong kiểm soát việc thực hiện quyền hành pháp

Vai trò của cơ quan thanh tra trong kiểm soát việc thực hiện quyền hành pháp

16-04-2021
Kiểm soát việc thực hiện quyền hành pháp luôn được xác định là một trong những nội dung quan trọng của kiểm soát quyền lực nhà nước. Bởi lẽ, hành pháp nắm giữ, quản lý các nguồn lực quốc gia, chịu trách nhiệm tổ chức thi hành pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống. Hoạt động của hành pháp có ảnh...
Bàn về thí điểm hợp nhất cơ quan thanh tra nhà nước và cơ quan kiểm tra đảng

Bàn về thí điểm hợp nhất cơ quan thanh tra nhà nước và cơ quan kiểm tra đảng

01-04-2021
Thí điểm hợp nhất cơ quan thanh tra nhà nước với cơ quan kiểm tra đảng nằm trong chủ trương chung của Đảng về hợp nhất cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên môn thuộc UBND có chức năng, nhiệm vụ tương đồng ở cấp tỉnh, cấp huyện với mục đích đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh...
Thực trạng việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra trong việc thực hiện kết luận thanh tra

Thực trạng việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra trong việc thực hiện kết luận thanh tra

20-01-2021
Quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra được quy định tại Điều 57 và Điều 58 Luật Thanh tra năm 2010. Trên cơ sở đó, Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra đã hướng dẫn cụ thể tại Điều 53: “Trách...
Giám sát việc thực thi công vụ của cơ quan hành chính nhà nước thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra

Giám sát việc thực thi công vụ của cơ quan hành chính nhà nước thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra

20-01-2021
Thực thi công vụ của cơ quan hành chính nhà nước gắn liền với hoạt động của bản thân mỗi cơ quan, người có thẩm quyền của cơ quan và bị chi phối, tác động bởi nhiều yếu tố khách quan, chủ quan khác nhau. Để bảo đảm cho việc thực thi công vụ của cơ quan hành chính nhà nước đúng đắn, đạt được hiệu...
Một số định hướng nghiên cứu khoa học nhằm đáp ứng các nhiệm vụ chính trị của TTCP trong thời gian tới

Một số định hướng nghiên cứu khoa học nhằm đáp ứng các nhiệm vụ chính trị của TTCP trong thời gian tới

20-08-2020
Thanh tra Chính phủ (TTCP) là cơ quan của Chính phủ, được giao thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (PCTN) trong phạm vi cả nước; tiến hành thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và...
Sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan Nhà nước trong thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát công tác PCTN

Sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan Nhà nước trong thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát công tác PCTN

22-07-2020
Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) đã được chỉ đạo thực hiện ráo riết, quyết liệt, đạt nhiều kết quả tích cực, để lại dấu ấn tốt, được nhân dân rất hoan nghênh, đồng tình, ủng hộ; các tổ chức quốc tế ghi nhận, đánh giá tích cực(1). Đạt được kết quả này là sự tổng hợp của nhiều...
Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra đầu tiên ở Hà Tĩnh mong muốn Trung ương sớm có quy định cho mô hình mới

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra đầu tiên ở Hà Tĩnh mong muốn Trung ương sớm có quy định cho mô hình mới

22-11-2019
Tròn 1 năm sau khi thực hiện hợp nhất Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy (UBKT) với Thanh tra huyện, công tác kiểm tra, thanh tra ở Đức Thọ (Hà Tĩnh) đang có những bước chuyển mình đáng kể.
Một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác thanh tra hành chính trong lực lượng công an nhân dân

Một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác thanh tra hành chính trong lực lượng công an nhân dân

24-10-2019
Thanh tra hành chính trong lực lượng Công an nhân dân là hoạt động thanh tra của các cấp, các đơn vị Công an có thẩm quyền đối với Công an các đơn vị, địa phương và cán bộ, chiến sỹ Công an theo quy định về phân cấp quản lý của Bộ trưởng Bộ Công an trong việc thực hiện chính sách, pháp luật,...
Bổ sung các quy định liên quan đến thẩm quyền ra quyết định thanh tra và kết luận thanh tra

Bổ sung các quy định liên quan đến thẩm quyền ra quyết định thanh tra và kết luận thanh tra

29-07-2019
Ra quyết định thanh tra và kết luận thanh tra là hai hoạt động then chốt trong quy trình tiến hành thanh tra. Việc xác định người nào có thẩm quyền ra các quyết định này giữ vai trò quan trọng. Tuy nhiên, về khoa học pháp lý, quản lý cũng như thực tiễn áp dụng còn nhiều vấn đề chưa thống nhất khi...
Để nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Tiếp công dân địa phương

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Tiếp công dân địa phương

30-11-2018
Công tác tiếp dân là cầu nối trực tiếp, hữu hiệu nhất để lãnh đạo chính quyền, cán bộ nhà nước gần và sát dân hơn. Thông qua tiếp dân, cán bộ lãnh đạo sẽ có cơ hội nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng và những băn khoăn, trăn trở của nhân dân, tạo được niềm tin trong nhân dân, góp phần nâng cao trách...
Đề xuất bổ sung thẩm quyền thanh tra chuyên ngành cho Thanh tra tỉnh

Đề xuất bổ sung thẩm quyền thanh tra chuyên ngành cho Thanh tra tỉnh

30-11-2018
Sau hơn 06 năm có hiệu lực và thi hành, Luật Thanh tra năm 2010 đã bắt đầu bộc lộ nhiều vấn đề bất cập. Một trong các giải pháp góp phần hoàn thiện Luật này trong giai đoạn hiện nay là việc nghiên cứu trao chức năng thanh tra chuyên ngành cho Thanh tra tỉnh nhằm đáp ứng kịp thời nhiệm vụ quản lý...
Nâng cao hiệu quả trưng tập, quản lý và sử dụng cộng tác viên trong hoạt động thanh tra

Nâng cao hiệu quả trưng tập, quản lý và sử dụng cộng tác viên trong hoạt động thanh tra

15-10-2018
Luật Thanh tra năm 2010 và Nghị định 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra đã xác lập cơ sở pháp lý quan trọng cho hoạt động của cộng tác viên thanh tra trong hoạt động thanh tra.
Sự phát triển của chế định pháp lý về quyền trong hoạt động thanh tra qua các thời kỳ lịch sử

Sự phát triển của chế định pháp lý về quyền trong hoạt động thanh tra qua các thời kỳ lịch sử

17-09-2018
Sự phát triển của chế định pháp lý về quyền trong hoạt động thanh tra qua các thời kỳ lịch sử
Giải pháp xử lý hành vi vi phạm trong hoạt động thanh tra

Giải pháp xử lý hành vi vi phạm trong hoạt động thanh tra

13-09-2018
Trong những năm qua, ngành Thanh tra đã ban hành nhiều quy định cũng như thực hiện các cơ chế nhằm phòng, chống tham nhũng trong hoạt động thanh tra và bước đầu có kết quả nhất định. Tuy nhiên, cần có thêm giải pháp xử lý hành vi vi phạm trong hoạt động thanh tra như hoàn thiện về pháp luật và...
Kiểm soát tài sản, thu nhập: Thực trạng quy định và kiến nghị, đề xuất

Kiểm soát tài sản, thu nhập: Thực trạng quy định và kiến nghị, đề xuất

13-09-2018
Theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) hiện hành, “minh bạch tài sản, thu nhập” đang được hiểu là việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập và khi cần thiết được xác minh, kết luận. Đây là một trong các chế định về phòng ngừa tham nhũng được quy định trong Luật PCTN năm...
Những điểm mới quan trọng của Luật Tố cáo 2018

Những điểm mới quan trọng của Luật Tố cáo 2018

06-09-2018
Luật Tố cáo 2018 được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018, thay thế cho Luật Tố cáo năm 2011. Luật có 9 Chương và 67 Điều. So với Luật Tố cáo năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018 được cho là có nhiều điểm mới, đáng chú ý, đó là:
1 2 3
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH