Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Diễn đàn thanh tra
Một số định hướng nghiên cứu khoa học nhằm đáp ứng các nhiệm vụ chính trị của TTCP trong thời gian tới

Một số định hướng nghiên cứu khoa học nhằm đáp ứng các nhiệm vụ chính trị của TTCP trong thời gian tới

20-08-2020
Thanh tra Chính phủ (TTCP) là cơ quan của Chính phủ, được giao thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (PCTN) trong phạm vi cả nước; tiến hành thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và...
Sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan Nhà nước trong thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát công tác PCTN

Sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan Nhà nước trong thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát công tác PCTN

22-07-2020
Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) đã được chỉ đạo thực hiện ráo riết, quyết liệt, đạt nhiều kết quả tích cực, để lại dấu ấn tốt, được nhân dân rất hoan nghênh, đồng tình, ủng hộ; các tổ chức quốc tế ghi nhận, đánh giá tích cực(1). Đạt được kết quả này là sự tổng hợp của nhiều...
Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra đầu tiên ở Hà Tĩnh mong muốn Trung ương sớm có quy định cho mô hình mới

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra đầu tiên ở Hà Tĩnh mong muốn Trung ương sớm có quy định cho mô hình mới

22-11-2019
Tròn 1 năm sau khi thực hiện hợp nhất Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy (UBKT) với Thanh tra huyện, công tác kiểm tra, thanh tra ở Đức Thọ (Hà Tĩnh) đang có những bước chuyển mình đáng kể.
Một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác thanh tra hành chính trong lực lượng công an nhân dân

Một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác thanh tra hành chính trong lực lượng công an nhân dân

24-10-2019
Thanh tra hành chính trong lực lượng Công an nhân dân là hoạt động thanh tra của các cấp, các đơn vị Công an có thẩm quyền đối với Công an các đơn vị, địa phương và cán bộ, chiến sỹ Công an theo quy định về phân cấp quản lý của Bộ trưởng Bộ Công an trong việc thực hiện chính sách, pháp luật,...
Bổ sung các quy định liên quan đến thẩm quyền ra quyết định thanh tra và kết luận thanh tra

Bổ sung các quy định liên quan đến thẩm quyền ra quyết định thanh tra và kết luận thanh tra

29-07-2019
Ra quyết định thanh tra và kết luận thanh tra là hai hoạt động then chốt trong quy trình tiến hành thanh tra. Việc xác định người nào có thẩm quyền ra các quyết định này giữ vai trò quan trọng. Tuy nhiên, về khoa học pháp lý, quản lý cũng như thực tiễn áp dụng còn nhiều vấn đề chưa thống nhất khi...
Để nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Tiếp công dân địa phương

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Tiếp công dân địa phương

30-11-2018
Công tác tiếp dân là cầu nối trực tiếp, hữu hiệu nhất để lãnh đạo chính quyền, cán bộ nhà nước gần và sát dân hơn. Thông qua tiếp dân, cán bộ lãnh đạo sẽ có cơ hội nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng và những băn khoăn, trăn trở của nhân dân, tạo được niềm tin trong nhân dân, góp phần nâng cao trách...
Đề xuất bổ sung thẩm quyền thanh tra chuyên ngành cho Thanh tra tỉnh

Đề xuất bổ sung thẩm quyền thanh tra chuyên ngành cho Thanh tra tỉnh

30-11-2018
Sau hơn 06 năm có hiệu lực và thi hành, Luật Thanh tra năm 2010 đã bắt đầu bộc lộ nhiều vấn đề bất cập. Một trong các giải pháp góp phần hoàn thiện Luật này trong giai đoạn hiện nay là việc nghiên cứu trao chức năng thanh tra chuyên ngành cho Thanh tra tỉnh nhằm đáp ứng kịp thời nhiệm vụ quản lý...
Nâng cao hiệu quả trưng tập, quản lý và sử dụng cộng tác viên trong hoạt động thanh tra

Nâng cao hiệu quả trưng tập, quản lý và sử dụng cộng tác viên trong hoạt động thanh tra

15-10-2018
Luật Thanh tra năm 2010 và Nghị định 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra đã xác lập cơ sở pháp lý quan trọng cho hoạt động của cộng tác viên thanh tra trong hoạt động thanh tra.
Sự phát triển của chế định pháp lý về quyền trong hoạt động thanh tra qua các thời kỳ lịch sử

Sự phát triển của chế định pháp lý về quyền trong hoạt động thanh tra qua các thời kỳ lịch sử

17-09-2018
Sự phát triển của chế định pháp lý về quyền trong hoạt động thanh tra qua các thời kỳ lịch sử
Giải pháp xử lý hành vi vi phạm trong hoạt động thanh tra

Giải pháp xử lý hành vi vi phạm trong hoạt động thanh tra

13-09-2018
Trong những năm qua, ngành Thanh tra đã ban hành nhiều quy định cũng như thực hiện các cơ chế nhằm phòng, chống tham nhũng trong hoạt động thanh tra và bước đầu có kết quả nhất định. Tuy nhiên, cần có thêm giải pháp xử lý hành vi vi phạm trong hoạt động thanh tra như hoàn thiện về pháp luật và...
Kiểm soát tài sản, thu nhập: Thực trạng quy định và kiến nghị, đề xuất

Kiểm soát tài sản, thu nhập: Thực trạng quy định và kiến nghị, đề xuất

13-09-2018
Theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) hiện hành, “minh bạch tài sản, thu nhập” đang được hiểu là việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập và khi cần thiết được xác minh, kết luận. Đây là một trong các chế định về phòng ngừa tham nhũng được quy định trong Luật PCTN năm...
Những điểm mới quan trọng của Luật Tố cáo 2018

Những điểm mới quan trọng của Luật Tố cáo 2018

06-09-2018
Luật Tố cáo 2018 được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018, thay thế cho Luật Tố cáo năm 2011. Luật có 9 Chương và 67 Điều. So với Luật Tố cáo năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018 được cho là có nhiều điểm mới, đáng chú ý, đó là:
Một số vấn đề trong thực hiện Chỉ thị số 20 của Thủ tướng về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp

Một số vấn đề trong thực hiện Chỉ thị số 20 của Thủ tướng về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp

22-08-2018
Để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp (DN) và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình...
Sự tương đồng và khác biệt giữa thanh tra với kiểm tra trong giáo dục và đào tạo

Sự tương đồng và khác biệt giữa thanh tra với kiểm tra trong giáo dục và đào tạo

20-08-2018
Trong công tác quản lý nhà nước về giáo dục, quản trị cơ sở giáo dục và đào tạo, hoạt động thanh tra, kiểm tra luôn được chủ thể quản lý triển khai thực hiện với tư cách vừa là nội dung, vừa là công cụ, biện pháp thiết thực, hữu hiệu để kiểm tra, đo lường đánh giá hiệu lực, hiệu quả hoạt động...
Quan điểm khác nhau về bổ sung hình thức tố cáo qua điện thoại, thư điện tử

Quan điểm khác nhau về bổ sung hình thức tố cáo qua điện thoại, thư điện tử

24-05-2018
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, sáng 24/5, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Tố cáo (sửa đổi).
Bàn về việc đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra

Bàn về việc đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra

09-05-2018
Kể từ ngày 23/11/1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập Ban Thanh tra đặc biệt tiền thân của các cơ quan Thanh tra Nhà nước, đến nay ngành thanh tra đã có 73 năm hình thành, phát triển và đã trở thành hệ thống từ Trung ương đến địa phương. Cũng trong thời gian ấy,nhất là những năm...
Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra chuyên ngành Công an Nhân dân trong giai đoạn hiện nay

Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra chuyên ngành Công an Nhân dân trong giai đoạn hiện nay

26-04-2018
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác thanh tra và cán bộ thanh tra đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Tại Hội nghị cán bộ thanh tra toàn miền Bắc ngày 6/2/1961, Người đã khẳng định: “Thanh tra là một nhiệm vụ vẻ vang và quan...
Bổ sung quy định xử lý chồng chéo trong quá trình xây dựng kế hoạch thanh tra

Bổ sung quy định xử lý chồng chéo trong quá trình xây dựng kế hoạch thanh tra

16-04-2018
Đó là một trong những nội dung được bổ sung vào Dự thảo Thông tư quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra được các đại biểu cho ý kiến tại cuộc họp Hội đồng Tư vấn thẩm định Dự thảo Thông tư này diễn ra ngày 13/4. Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh...
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh PCTN, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh PCTN, giải quyết khiếu nại, tố cáo

01-01-1970
Ngoài mục tiêu khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật Tố cáo năm 2011, việc xây dựng Luật Tố cáo 2018 còn nhằm cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 về quyền tố cáo của công dân là quyền con người; đồng thời tiếp tục quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng về tăng cường và nâng cao hiệu quả...
1 2
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH