Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất do bị tác động tiêu cực bởi dịch bệnh Covid-19

Đăng ngày 13-07-2021 20:51
91 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Còn hơn nửa tháng nữa là đến thời hạn (ngày 30/07/2021) được thụ hưởng đầy đủ lợi ích, gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định 52/2021/NĐ-CP. Bởi vậy, người nộp thuế cần đảm bảo thực hiện các thủ tục liên quan đến thanh toán nợ, nộp Giấy đề nghị gia hạn kịp thời gian quy định.

Tổ CNTT - Theo thanhtravietnam.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH