Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Diễn đàn thanh tra

Giải pháp phòng ngừa lạm dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi trong hoạt động thanh tra

Đăng ngày 21-07-2021 14:37
463 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Tình trạng chung ở mọi quốc gia, nếu quyền lực không được kiểm soát, người có chức vụ, quyền hạn, do lòng tham, đạo đức xuống cấp và nhiều yếu tố khác, thường có xu hướng lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn nhằm có được một hoặc một vài lợi ích nào đó. Thực tiễn cho thấy không ít người nhân danh Nhà nước khi tiến hành thanh tra đã không nằm ngoài tình huống ấy. Để phòng ngừa lạm dụng chức vụ, quyền hạn vì vụ lợi trong hoạt động thanh tra, ngoài việc thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng áp dụng chung cho người có chức vụ, quyền hạn và các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra, cần thực hiện tốt các giải pháp sau đây.

Tổ CNTT - theo thanhtravietnam.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH