Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Diễn đàn thanh tra

Một số giải pháp xây dựng đạo đức lãnh đạo trong điều kiện hiện nay

Đăng ngày 15-11-2021 14:13
12944 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: Làm lãnh đạo cũng là một nghề, phải rèn đức, luyện tài, trong đó đức phải là gốc. Thực tiễn đã chứng minh, người lãnh đạo, quản lý là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, xây dựng một đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý “vừa hồng, vừa chuyên” là một trong những nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Vì thế, phẩm chất, nhân cách và năng lực của người lãnh đạo, quản lý giữ vai trò vô cùng quan trọng.

Tổ CNTT - theo thanhtravietnam.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH