Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Diễn đàn thanh tra

Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Đăng ngày 08-11-2021 14:08
11065 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Có thể nói, kiểm soát quyền lực Nhà nước là nhu cầu tất yếu trong quá trình tổ chức thực thi quyền lực Nhà nước. Lý luận và thực tiễn đã chỉ ra rằng quyền lực Nhà nước phải được kiểm soát, bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào khi được giao sử dụng quyền lực nhà nước đều phải chịu sự kiểm soát để không xảy ra các tệ nạn độc quyền, cửa quyền, đặc quyền, lạm quyền... làm tha hoá bản chất và mục đích ban đầu của quyền lực Nhà nước.

Tổ CNTT - theo thanhtravietnam.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH