Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Hướng dẫn bầu người đứng đầu cơ quan chuyên môn giữ chức danh Ủy viên UBND cấp tỉnh, cấp huyện

Đăng ngày 12-07-2021 20:52
507 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà mới ký ban hành Công văn số 3308/BNV-CQĐP hướng dẫn bầu người đứng đầu cơ quan chuyên môn giữ chức danh Ủy viên UBND cấp tỉnh, cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Tổ CNTT - Theo thanhtravietnam.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH