Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Làm rõ vai trò, cơ chế để người dân tham gia bảo vệ Hiến pháp

Đăng ngày 04-11-2021 20:37
184 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị làm rõ hơn nội hàm của khái niệm bảo vệ Hiến pháp. Nhận diện hành vi vi phạm Hiến pháp, từ đó gắn với đánh giá thực trạng đặt ra yêu cầu đối với bảo vệ Hiến pháp.

Tổ CNTT - Theo thanhtravietnam.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH