Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Quy trình giải quyết KNTC

Một số vấn đề về xử lý tố cáo nặc danh trong giai đoạn hiện nay

Đăng ngày 08-01-2013 15:54
459 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Tố cáo nặc danh là khái niệm vẫn thường được dùng để chỉ việc tố cáo mà trong đơn, thư tố cáo không có tên người tố cáo. Pháp luật đã có những quy định về tố cáo nặc danh và hướng xử lý đối với vấn đề này.

ThS. Phạm Thị Huệ - Viện Khoa học Thanh tra

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH